ขาย Rov ตัวละคร 36 สกิน 46 รายละเอียดในรูปครับ ราคา 5000.00 บาท
SV.-

สร้างแล้ว FRIDAY OCTOBER 12 2018, ใน ROV
รายละเอียดรายการของคุณ

[ขายรหัส Rov]

Win rate all 57.5% hero 36 Skin 46

Skin supreme Airi , Violet

Skin Snow festival Veera(Rare)

Skin Legend RyomaBloodthirst(แดง)

Skin Legend Krixi Summer Bash(น้ำ)

Skin Zephys halloween , Awc(ไฟ)

Skin Limited Zanis(จูล่ง) , Valhein

Skin Epic Murad , Slimz , Nakroth ,

Cresht , Taara

Skin Heroic Airi , Murad , Slimz , Zuka , Kriknak , Zill , Lindis , Zanis , Moren , Gildur , Lauriel , Valhein , Tulen , Lubu , Yorn , Illumia , Aleister , Arduin , Y’bneth , Rourke , Mortos , Diao chan , Arum

Skin seasonครบรวมถึงล่าสุดKil’Groth

สกินที่ไม่มีตัวละคร Mortos , Dioa chan , Y’bneth , Rourke , Arum

(รหัสนี้เล่น Jungle)

รูน ATK Speed ครบ

รูน ATK Critical ครบ

รูน Support ครบ

รูน Mage ครบ

รูน Dragon Claw 100 ครบ

เบอร์และอีเมล์ยังไม่ได้ยืนยัน

(กลางกับคนที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น)

(ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนให้ทั้งสองฝ่าย)

..:สนใจดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูล Add line : bananakim.trp

0 ความคิดเห็นเชิงบวก
0 ความคิดเห็นเชิงลบ
0 ชอบรายการนี้
ผลตอบลัพธ์จากผู้ซื้อ
รายการที่เกี่ยวข้อง
สั่งซื้อเดี๋ยวนี้!
  • 0 ความนิยม โดย 0 โหวต
  • 1 วัน
    ระยะเวลา
  • 0 การสั่งซื้อ
    อันดับ
  • สั่งซื้อตอนนี้!
0 โดยรวม
คะแนน
0 ความคิดเห็นเชิงบวก
0 ความคิดเห็นเชิงลบ
0 ชอบรายการนี้
ผลตอบลัพธ์จากผู้ซื้อ
รายการที่เกี่ยวข้อง

รายการอื่นๆ kimkim43