About Us

- ITEM.IN.TH คือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการชำระเงินเพื่อซื้อไอเทมจากผู้เล่นเกมด้วยกันเป็นเงินจริงโดยผ่านระบบกลางของ ITEM.IN.TH

- ITEM.IN.TH และเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ายเกมหรือเกมนั้นๆ แต่อย่างใด

- ในการใช้งาน ITEM.IN.TH ผู้ใช้ขายจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

- ITEM.IN.TH is a site that acts as a mediator to pay for items from players with real money. 

- ITEM.IN.TH doesn't take any part in game labels and games.

- Using ITEM.IN.TH, seller must verify the identity to use it fully.